XE ĐẠP ĐUA SAVA COLORADO MODEL 2021

XE ĐẠP ĐUA SAVA CACBON COLORADO MODEL 2021

Hệ thống khung xe: Sợi carbon TORAY T800 – Japan 

Bộ truyền động Shimano 105 – R7000 Japan via 2 x 11 (22 tốc độ) 

Danh mục: