BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN:

– Mục đích thu thập thông tin là để thuận tiện cho việc mua bán bàng, hỗ trợ sau khi bán hàng,bảo trì,bảo hành sản phẩm,thông báo về hàng hóa,phát sinh sau khi mua hàng.

2. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

– Chúng tôi thu nhập thông tin qua điện thoại hoặc Mail khi khách hàng đặt hàng qua trang web site.

3.THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

– Dữ liệu khách hàng sẻ lưu trữ trên máy tính. Hoặc cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.

4.NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN

– Nhân viên giao hàng,vận chuyển cung cấp thông tin để giao hàng vận chuyển đến nhà khách.

– Nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty, Chăm sóc hướng dẫn khách hàng khi mua sản phẩm.

– Hay chuyển giao kinh doanh,sáp nhập,hợp nhất giữa hai bên (nếu có)

5.ĐƠN VỊ THU THẬP QUẢN LÝ THÔNG TIN.

– Công ty TNHH Xe Hoàng Gia Việt Nam.Giấy chứng nhận đăng ký : 0401825689 do sở kế hoăch và đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày: 12/4/2017. Trụ sở chính: 294 Núi Thành,Hải Châu,TP Đà Nẵng.