BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng với các mục đích sau:

 • Hỗ trợ việc mua sắm, cung cấp thông tin sản phẩm, xử lý thanh toán, và hỗ trợ sau khi mua hàng.
 • Bảo dưỡng và bảo hành sản phẩm.
 • Gửi thông báo về hàng hóa và sự kiện liên quan sau mua hàng.

2. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin khách hàng được thu thập qua các kênh sau:

 • Website: Thông tin bao gồm họ tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, và số điện thoại khi đặt hàng qua trang web.
 • Điện thoại: Thông tin tương tự được thu thập khi khách hàng liên hệ qua điện thoại.
 • Email: Thông tin được cung cấp qua email trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc gửi thông tin liên quan đến dịch vụ và sản phẩm.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy tính cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khi khách hàng tự đăng nhập và yêu cầu hủy bỏ. Thông tin cơ bản về khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy tính để hỗ trợ quản lý dịch vụ.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được truy cập bởi các bên sau:

 • Nhân viên giao hàng và nhân viên vận chuyển để thực hiện giao hàng và vận chuyển hàng hóa.
 • Nhân viên công ty và nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty để cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, cũng như tư vấn sản phẩm.
 • Các đối tác liên quan đến các chương trình liên kết và dịch vụ cung cấp dựa trên mục đích thu thập thông tin, và áp dụng các điều khoản bảo mật thông tin cá nhân.
 • Trong trường hợp yêu cầu pháp lý, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật.

5. ĐƠN VỊ THU THẬP QUẢN LÝ THÔNG TIN

 • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH XE HOÀNG GIA VIỆT NAM
 • Thành lập và chứng nhận theo giấy phép số 0401825689 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 12/4/2017.
 • Trụ sở: 549 Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

6. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ nó với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài mục đích được nêu trong chính sách bảo mật. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về bảo mật thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Rate this page