XE ĐẠP SAVA HI SPEED MODEL 2021

XE ĐẠP ĐUA SAVA CACBON HI SPEED MODEL 2021

Hệ thống khung xe: Sợi carbon TORAY T800 – Japan 

Bộ truyền động Shimano 105 – R7000 Japan via (22 tốc độ)

Danh mục: